Over ons

Pronexus is sinds 2001 actief en heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van webapplicaties voor gemeentelijke en regionale overheden.

Onze software focust zich op een efficiënte uitvoering van vier onderwijstaken: leerplicht, voortijdig schoolverlaten, onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer.

Om het gemeentelijk beleid verder te ondersteunen rekent Pronexus ook demografische ontwikkelingen door en stellen we bevolkings- en leerlingenprognoses op.

Inmiddels mag Pronexus zo'n 250 opdrachtgevers, waaronder gemeenten, samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen, tot onze klantengroep rekenen.

Sinds februari 2021 is Pronexus onderdeel van xxllnc.

ISO 27001 keurmerk

Software

Pronexus software voorbeelden

Vanuit de overheid wordt alles op alles gezet om jongeren een zo groot mogelijke en eerlijke kans te geven in de samenleving. De software die wij maken heeft daardoor een belangrijke maatschappelijke betekenis.

Pronexus ontwikkelt namelijk niet alleen software ter ondersteuning van gemeentelijke onderwijstaken, ook zorgen wij voor samenhang tussen de onderwijstaken en beleidsterreinen.

Onze software is ontwikkeld voor de volgende werkgebieden:

  • leerplicht: voorkomen dat jongeren thuis zitten in plaats van op school
  • voortijdig schoolverlaten: voorkomen dat jongeren zonder diploma van school gaan
  • leerlingenvervoer: indienen, beoordelen en beschikken van aanvragen voor vervoer
  • onderwijshuisvesting: zorgen dat scholen voldoende gebouwruimte hebben
  • onderwijsloket: één centraal platform om gegevens uit te wisselen en aanvragen te doen
  • leerlingenprognoses: berekenen van leerlingaantallen in de toekomst
  • bevolkingsprognoses: berekenen van een bevolkingsprognose naar leeftijd en wijk

Bij het ontwikkelen van onze software baseren wij ons op door VNG vastgelegde normen, huidige wet- en regelgeving en criteria uit de gemeentelijke verordening. Daarnaast passen we KING-standaarden toe en zorgen we uiteraard voor een optimale beveiliging van uw informatie.

Prognose

Inzicht in de samenstelling, spreiding en de toekomstige omvang van de bevolking is van fundamenteel belang bij te maken van keuzes. Onze prognoses kunt u gebruiken als beleidsinstrument bij onder meer ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling, sociale ontwikkeling, arbeidsmarkt, volkshuisvesting, economie en zorg en welzijn.

Pronexus ondersteunt bij het maken van bevolkingsprognoses op het niveau van gemeente, stadsdeel, buurt, wijk, huishouden en etniciteit.

Voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs heeft Pronexus prognosemethoden ontwikkeld waarmee integrale leerlingenprognoses kunnen worden opgesteld. Deze prognoses zijn goedgekeurd door de VNG en het Ministerie van OCW.

Pronexus neemt het volledige traject van dataverzameling tot en met uitvoering van u over en presenteert de prognose aan u via in een eindrapportage. Resultaten worden hierin overzichtelijk gepresenteerd en zijn direct in de praktijk inzetbaar.

Baby's
Leerling voor schoolbord

Helpdesk

Onze producten zijn bovenal gebruiksvriendelijk. Toch kan het gebeuren dat u met vragen komt te zitten. Bij Pronexus mag u dan rekenen op optimale ondersteuning van een servicegerichte helpdesk. Onze betrokken medewerkers doen er alles aan om u snel verder te helpen.

We zijn telefonisch bereikbaar via (040) 236 62 00 maar ontvangen vragen het liefst per e-mail. U kunt mailen naar support@pronexus.nl.

Onze helpdesk is te bereiken op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

Contact

Adres
xxllnc Eindhoven
Pastoriestraat 145
5612 EK  Eindhoven
Telefoon
(040) 236 62 00
Openingstijden
Werkdagen van 8:00 tot 17:00
Kvk-nummer
17.18.44.06
BTW-nummer
NL8063.06.361.B01
IBAN
NL93RABO0368100480
BIC
RABONL2U
×
Pronexus maakt sinds februari 2021 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
In 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl
xxllnc.nl